BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Inżynierii Materiałowej

  1. dr inż. Emilia Skołek - przewodnicząca;
  2. mgr Iwona Gusta, pracownik - wiceprzewodnicząca;
  3. Weronika Anisimowicz - studentka;
  4. Aleksandra Lipińska - studentka (odwołana decyzją nr 51/2024 Rektora PW z dnia 8.03.2024 r.);
  5. Anna Ronkiewicz - studentka (odwołana decyzją nr 51/2024 Rektora PW z dnia 8.03.2024 r.);
  6. Zuzanna Bartkowska - studentka (powołana decyzją nr 51/2024 Rektora PW z dnia 8.03.2024 r.);
  7. Wiktor Finfando - student (powołany decyzją nr 51/2024 Rektora PW z dnia 8.03.2024 r.).

Decyzja nr 277/2023 Rektora PW z dnia 13.10.2023 r.
Decyzja nr 51/2024 Rektora PW z dnia 8.03.2024 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 17.10.2019 08:23

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 08.03.2024 14:47