BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Inżynierii Lądowej

  1. dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek - przewodnicząca;
  2. mgr Dorota Duszyńska, pracownik - wiceprzewodnicząca;
  3. Oleksandra Pankova - studentka
  4. Zuzanna Sarnecka - studentka (odwołana decyzją nr 50/2024 Rektora PW z dnia 8.03.2024 r.);
  5. Karolina Suwińska - studentka (powołana decyzją nr 50/2024 Rektora PW z dnia 8.03.2024 r.);
  6. Julia Skwarek - studentka;
  7. Jakub Zabawski - student.

Decyzja nr 276/2023 Rektora PW z dnia 13.10.2023 r.
Decyzja nr 50/2024 Rektora PW z dnia 8.03.2024 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.10.2019 09:31

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 08.03.2024 14:43