BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  1. dr hab. inż. Maciej Pilarek, prof. uczelni – przewodniczący;
  2. mgr Anna Lewczuk, pracownik – wiceprzewodnicząca;
  3. Filip Głuchowski – student;
  4. Otylia Kruk - studentka (powołana decyzją nr 48/2024 Rektor PW z dnia 8.03.2024 r.);
  5. Magdalena Majchrzyk – studentka;
  6. Igor Piotrak – student;
  7. Jakub Rejdych – student;
  8. Patryk Szczygielski – student (odwołany decyzją nr 48/2024 Rektor PW z dnia 8.03.2024 r.).

Decyzja nr 258/2023 Rektora PW z dnia 4.10.2023 r.
Decyzja nr 48/2024 Rektora PW z dnia 8.03.2024 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 17.10.2019 08:20

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 08.03.2024 14:32