BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  1. dr hab. inż. Maciej Pilarek, prof. uczelni – przewodniczący;
  2. mgr Anna Lewczuk, pracownik – wiceprzewodnicząca;
  3. Filip Głuchowski – student;
  4. Magdalena Majchrzyk – studentka;
  5. Igor Piotrak – student;
  6. Jakub Rejdych – student;
  7. Patryk Szczygielski – student.

Decyzja nr 258/2023 Rektora PW z dnia 4.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 17.10.2019 08:20

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 14.02.2024 12:21