BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Chemiczny

  1. dr inż. Iwona Głuch-Dela - przewodnicząca;
  2. mgr Renata Jaczewska, pracownik - wiceprzewodnicząca;
  3. Oliver Dietz - student;
  4. Olga Janczuk - studentka;
  5. Artur Pytliński - student;
  6. Amelia Skrzypkowska - studentka; 
  7. Małgorzata Zduńczyk - studentka. 

Decyzja nr 265/2023 Rektora PW z dnia 11.10.2023 r.
Decyzja nr 298/2023 Rektora PW z dnia 19.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.10.2019 09:29

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 14.02.2024 12:19