•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Decyzja nr 268/2022 Rektora PW z dnia 12.10.2022 r.

  • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk - przewodniczący;
  • mgr inż. Artur Mościcki - doktorant;
  • mgr inż. Filip Parol - doktorant.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.10.2020 16:27

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 13.10.2022 09:21