BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

  • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk – przewodniczący;
  • dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni, pracownik – wiceprzewodniczący;
  • mgr inż. Dawid Florczak – doktorant;
  • mgr inż. Jan Michna – doktorant;
  • mgr inż. Dariusz Miedziński – doktorant;
  • mgr inż. Rafał Ożóg – doktorant.

Decyzja nr 295/2023 Rektora PW z dnia 18.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.10.2023

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.10.2020 16:27

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 02.02.2024 08:49