BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Geodezji i Kratografii

  1. dr inż. Krzysztof Bakuła - przewodniczący;
  2. mgr Monika Zarzyńska, pracownik - wiceprzewodnicząca;
  3. mgr inż. Łukasz Kuzak - doktorant;
  4. mgr inż. Dorota Marjańska - doktorantka;
  5. mgr inż. Anna Podkowa - doktorantka.

Decyzja nr 284/2023 Rektora PW z dnia 13.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 13.10.2023

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 26.10.2020 11:14

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 02.02.2024 08:21