BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Architektury

  • prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek – przewodnicząca; 
  • dr hab. inż. arch. Małgorzata Mirecka, pracownik – wiceprzewodnicząca; 
  • mgr inż. arch. Jan Chwedczuk – doktorant; 
  • mgr inż. arch. Jakub Franczuk – doktorant; 
  • mgr inż. arch. Szymon Kalata – doktorant; 
  • mgr inż. arch. Maciej Kowalczyk – doktorant.

Decyzja nr 299/2023 Rektora PW z dnia 19.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 19.10.2023

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:10

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 01.02.2024 14:54