•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Stałe Komisje Senatu

Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz WIL
mgr inż. Adrian Kopytowski
(odwołany uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022)
Rada Doktorantów
mgr Joanna Kożuchowska SJO
Natalia Padykuła
(odwołana uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021)
Samorząd Studentów
Kamil Piechota 
(odwołany uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021)
Samorząd Studentów
prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza WT
prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński WE
dr inż. Krzysztof Bakuła WGiK
prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek WMiNI
dr inż. Wiesława Ciesińska WBMiP
dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni WIChiP
dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni WMT
prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler WIBHiIŚ
dr hab. inż. Jan Król, prof. uczelni WIL
dr inż. Grzegorz Kunikowski WZ
prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz WEiTI
dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. uczelni WSiMR
dr hab. inż. Marlena Piekut, prof. uczelni KNEiS
dr hab. inż. Agnieszka Siemion WF
prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk WMchtr
dr Iwona Szustakiewicz WA
dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni WCh
prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska WMEiL
Klaudia Anuszewska
(powołana uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021,
odwołana uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
Jakub Jernaś
(powołany uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021,
odwołany uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
Urszula Lis 
(powołana uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022,
odwołana uchwałą nr 296/L/2023 Senatu PW z dnia 25/01/2023)
Samorząd Studentów
Mikołaj Rokicki 
(powołany uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022,
odwołany uchwałą nr 314/L/2023 Senatu PW z dnia 29/03/2023)
Samorząd Studentów
mgr inż. Krystian Jędrzejczak 
(powołany uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022,
odwołany uchwałą nr 276/L/2022 Senatu PW z dnia 30/11/2022)
Rada Doktorantów
mgr inż. Anna Jachimowicz
(powołana uchwałą nr 276/L/2022 Senatu PW z dnia 30/11/2022,
odowłana uchwałą nr 304/L/2023 Senatu PW z dnia 22/02/2023)
Rada Doktorantów
Mateusz Kaska
(powołany uchwałą nr 296/L/2023 Senatu PW z dnia 25/01/2023)
Samorząd Studentów
mgr inż. Robert Olczyk
(powołany uchwałą nr 304/L/2023 Senatu PW z dnia 22/02/2023)
Rada Doktorantów
Maria Muszyńska
(powołana uchwałą nr 314/L/2023 Senatu PW z dnia 29/03/2023)
Samorząd Studentów

Uchwała nr 24/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 września 2020 r.
Uchwała nr 80/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 lutego 2021 r.
Uchwała nr 171/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 stycznia 2022 r.
Uchwała nr 188/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 marca 2022 r.
Uchwała nr 276/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 30 listopada 2022 r.
Uchwała nr 296/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 stycznia 2023 r.
Uchwała nr 304/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lutego 2023 r.
Uchwała nr 314/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 marca 2023 r.

Wytworzył(a): Redaktor BIP

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 05.10.2020 10:54

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 03.04.2023 12:02