•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Stałe Komisje Senatu

Senacka Komisja ds. Organizacji Uczelni

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski

Łukasz Baran
(odwołany uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
prof. dr hab. inż. Janusz Frączek WMEiL
prof. dr hab. inż. Halina Garbacz WIM
dr inż. Wojciech Orciuch WIChiP
prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza WT
dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni WAiNS
dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni WCh
dr inż. Janusz Stańczak AC
mgr inż. Anna Stoczkiewicz WIL
dr inż. Zbigniew Wawrzyniak WEiTI
dr inż. Przemysław Duda, prof. uczelni WF
dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni WZ
dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni WGiK
mgr inż. Anna Górka 
(odwołana uchwałą nr 85/L/2021 Senatu PW z dnia 24/03/2021)
Rada Doktorantów
dr inż. arch. Jerzy Grochulski, prof. uczelni WA
dr hab. inż. Michał Hać, prof. uczelni WSiMR
prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska WMchtr
dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni WMiNI
doc. dr hab. inż. Marek Kisilowski NSZZ "Solidarność"
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński WIBHiIŚ
mgr Jacek Trojanowski ZNP
prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak WE
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński WBMiP
mgr inż. Aneta Kalbarczyk 
(powołana uchwałą nr 85/L/2021 Senatu PW z dnia 24/03/2021,
odwołana uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022)
Rada Doktorantów
Daniel Biliński 
(powołany uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
mgr inż. Paweł Kluge
(powołany uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022)
Rada Doktorantów

Uchwała nr 24/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 września 2020 r.
Uchwała nr 85/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 marca 2021 r.
Uchwała nr 171/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 stycznia 2022 r.
Uchwała nr 188/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 marca 2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 05.10.2020 10:46

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 25.03.2022 14:20