•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Stałe Komisje Senatu

Senacka Komisja ds. Kształcenia

Przewodniczący: dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. uczelni 

Zuzanna Dobrochłop
(odwołana uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021)
Samorząd Studentów
Hubert Hektus
(odwołany uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021)
Samorząd Studentów
mgr inż. Adrian Kopytowski
(odwołany uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022)
Rada Doktorantów
mgr Joanna Kożuchowska SJO
dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni WZ
dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni WF
mgr inż. Anna Stoczkiewicz WIL
dr inż. Adam Styk WMchtr
dr inż. Andrzej Wąsiewski, prof. uczelni WSiMR
dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. uczelni WIBHiIŚ
dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni
(odwołana uchwałą nr 133/L/2021 Senatu PW z dnia 22/09/2021)
WGiK
dr inż. Włodzimierz Dąbrowski, prof. uczelni WE
dr Barbara Felic KNEiS
dr inż. Piotr Firek WEiTI
dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni WMEiL
dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni WT
doc. dr inż. Marzena Majzner WBMiP
dr hab. inż. Łukasz Makowski, prof. uczelni WIChiP
doc. dr Alina Naruniec WAiNS
dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni WA
dr inż. Grzegorz Wróblewski WMT
dr hab. inż. Joanna Zdunek WIM
dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska, prof. uczelni WCh
inż. Paweł Świniarski
(powołany uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021,
odwołany uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
Karina Tomborek
(powołana uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021,
odwołana uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
dr inż. Tomasz Budzyński WGiK
inż. Łukasz Biedrowski 
(powołany uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
Mateusz Hirny 
(powołany uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
mgr inż. Krystian Jędrzejczak 
(powołany uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022)
Rada Doktorantów

Uchwała nr 24/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 września 2020 r.
Uchwała nr 80/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 lutego 2021 r.
Uchwała nr 133/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 września 2021 r.
Uchwała nr 171/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 stycznia 2022 r.
Uchwała nr 188/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 marca 2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 05.10.2020 09:50

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 25.03.2022 14:15