BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Komisje konkursowe

Komisja konkursowa ds. grantów ERC

Komisję powołuje się na czas trwania projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

  • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prorektor ds. nauki - przewodniczący;
  • prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek - Wydział Fizyki;
  • prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst - Wydział Fizyki;
  • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska - Wydział Mechatroniki;
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski - Wydział Inżynierii Materiałowej;
  • prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska - Wydział Chemiczny;
  • dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni - Wydział Elektryczny;
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
  • dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych;
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Skotnicki - CEZAMAT.

Decyzja nr 8/2021 Rektora PW z dnia 18 stycznia 2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.01.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 19.01.2021 15:48

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.11.2021 11:47