•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Rada ds. Muzeum Politechniki Warszawskiej

kadencja 2016-2020

 • doc. dr hab. inż. Wojciech Urbański, Wydz. Elektryczny - przewodniczący;
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel, Wydz. Inż. Lądowej
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Wydz. Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Nader Wydz. Transportu;
 • dr hab. inż. arch. Anna Dybczyńska-Bułyszko, prof. uczelni, Wydz. Architektury;
 • prof. dr hab. inż. Jacek Czajewski, Wydz. Elektryczny;
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga, Wydz. Matematyki i Nauk Informacyjnych;
 • dr inż. Wiesław Łucjanek, Wydz. Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa;
 • mgr Alicja Portacha, Biblioteka Główna PW;
 • mgr inż. Henryk Gębarski, Zastępca Kanclerza ds. działalności podstawowej;
 • mgr inż. Krzysztof Pacanowski, Przewodniczący Klubu Seniora;
 • dr hab. Zbigniew Tucholski, Instytut Historii nauk PAN;
 • dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. uczelni, Wydz. Geodezji i Kartografii.

Decyzja nr 8/2017 Rektora PW z dnia 18.01.2017 r.
Deczyja nr 31/2017 Rektora PW y dnia 10.03.2017 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 20.01.2017 08:47

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 18.03.2019 09:45