•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Rada Programowa Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej

kadencja 2016-2020

  • prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski - przewodniczący;
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek - przedstawiciel WMchtr;
  • dr inż. Kinga Kurowska - Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju innowacyjnych form kształcenia;
  • doc. dr inż. Elżbieta Piwowarska - dyrektor OKNO PW;
  • prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak - przedstawiciel WE;
  • mgr inż. Andrzej Zajkowski - dyrektor CI PW;
  • dr hab. inż. Andrzej Zalewski - przedstawiciel WEiTI.

Decyzja nr 207/2016 Rektora PW z dnia 24.10.2016 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 25.10.2016 14:39

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 25.10.2016 14:39