•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Rada Programowa Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW

na czas realizacji zadań Centrum:

 • Mirosław Szatkowski (Uniwersytetw Monachium, PW WAiNS);
 • Danilo Facca (Dyrektor Pionu Filozoficznego w Instytutcie Filozofii i Socjologii PAN);
 • Józef Lubacz (WEiTI);
 • Uwe Meixner (University of Augsburg, Germany);
 • Barry Smith (Director of National Center for Ontological Research in Bufflo, USA; Founding Director of the Institute for Formal Ontology and Medical Information in Saarbrcken, Germany);
 • Kazimierz Trzęsicki (Kierownik Katedy Logistyki, Informatyki i Filozofii Nauki, Uniwersytet w Białymstoku) - na okres do dnia 31 sierpnia 2016 r.;
 • Peter van Inwagen (Notre Dame University, USA);

na kadencję 2016-2020:

 • Bartłomiej Skowron (WAiNS);
 • Andrzej Biłat (WAiNS);
 • Joanna Golińska-Pilarek (Zastępca dyrektora ds. badań i współpracy międzynarodowej, Instytut Filozofii UW);
 • Zbigniew Król (Dziekan WAiNS);
 • Kazimierz Trzęsicki (Kieronik Katedry Logistyki, Informatyki i Filozofii Nauki, Uniwersytet w Białymstoku);
 • Witold Marciszewski (em. prof. Uniwersytetu w Białymstoku);
 • Chrystian Kanzian (Uniwersytet w Innsbrucku);
 • Marek Kuś (Instytut Fizyki Teoretycznej PAN).

Decyzja nr 168/2016 Rektora PW z dnia 14.09.2016 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 09.04.2015 16:05

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 20.09.2016 15:02