•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Rada Programowa Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej

kadencja 2016-2020

 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko, Dyrektor CSZ - przewodniczący;
 • prof. dr hab. Jerzy Axer, Wydział "Artes Liberales" UW;
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek, WMEiL;
 • prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Wydział Fizyki UW;
 • prof. dr hab. inż. Leon Gradoń, WIChiP;
 • prof. dr hab. Jerzy Kijowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN;
 • prof. dr hab. Franciszek Krok, WF;
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska, WMchtr;
 • prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Wydział Biologii UW;
 • prof. dr hab. Henryk Skarżyński, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu;
 • prof. Kazimierz Stępień, Obserwatorium Astronomiczne UW;
 • prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, WMEiL;
 • prof. dr hab. inż Krzysztof Zaremba, WEiTI;
 • przedstawiciel SS PW;
 • przedstawiciel RD PW.

Decyzja nr 209/2016 Rektora PW z dnia 24.10.2016 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 25.10.2016 14:57

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 25.10.2016 14:57