BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2012-2016

Komisja ds. Etyki Zawodowej

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk

1. Agnieszka Bagińska
(powołana Uchwałą nr 375/XLVIII/2016 Senatu PW)
Samorząd Studentów
2. prof. dr hab. inż. Leon Gradoń IChiP
3. prof. naw. dr hab. inż. Mirosław Nader   T
4. mgr inż. Waldemar Sander                   IBHiIŚ
5. prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona          A
6. prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Badyda MEiL
7. prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga                            IChiP
8. dr hab. inż. Robert Gajewski                  IL
9. prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński IChiP
10. mgr Olga Giwer                                         BG
11. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek   E
12. prof. dr hab. Franciszek Krok                F
13. prof.  dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik SiMR
14. prof. nzw. dr hab. Marek Maciejczak          ANS
15. mgr inż. Paweł Mazurek
(powołany Uchwałą nr 375/XLVIII/2016 Senatu PW)
Rada Doktorantów
16. prof. dr hab. inż.  Roman Morawski            EiTI
17. prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk            IP
18. prof. nzw. dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska Mchtr.
19. prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Sikorski    IM
20. prof. dr hab. inż. Antoni Szafranek    GiK
21. doc. dr. inż. Wojciech Urbański       E
22. prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki EiTI
23. prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Żuber               Z
24. Magda Nowicka
(odwołana Uchwałą nr 241/XLVIII/2015 Senatu PW)
SSPW
25. mgr inż. arch. Katarzyna Sentycz
(odowłana Uchwałą nr 265/XLVIII/2015 Senatu PW)
Rada Doktorantów
26. Milena Gryglak
(powołana Uchwałą nr 241/XLVIII/2015 Senatu PW
odwołana Uchwałą nr 375/XLVIII/2016 Senatu PW)
SSPW
27. mgr inż. Michał Przyłuski
(powołany Uchwałą nr 265/XLVIII/2015 Senatu PW
odwołany Uchwałą nr 375/XLVIII/2016 Senatu PW)
Rada Doktorantów

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 24.10.2012

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 13.02.2008 09:31

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 24.10.2017 14:23