BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2008-2012

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

powołana na kadencję 2008-2012

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Janusz Mazur

Z-ca Przewodniczącego - dr inż. Sylwester Gladys

I Zespół Orzekający

Przewodniczący - dr hab. inż. Andrzej Kosior
prof. dr hab. Maria Balcerzak
prof. nzw. dr hab. Antoni Kuchler
prof. dr hab. Janusz Mazur
dr inż. Marcin Małys
mgr inż. Aleksandra Mościcka-Studzińska
Krzysztof Baczewski
Natalia Greniewska

II Zespół Orzekający

Przewodniczący - dr inż. Witold Mirski
prof. nzw. dr hab. Janusz Marzec
dr inż. Sylwester Gladys
dr hab. inż. Wioletta Podgórska
mgr inż. Piotr Modliński
Michal Gajda
Joanna Pros

Wytworzył(a):

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 13.02.2008 09:48

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.06.2010 12:27