BIP PW / Władze / Prorektorzy / Prorektor ds. Ogólnych