•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Zarządzania

R.a. 2022/2023

 • 25 października 2022 r. 
 • 29 listopada 2022 r.
 • 20 grudnia 2022 r.
 • 24 stycznia 2023 r. 
 • 28 lutego 2023 r.
 • 28 marca 2023 r.
 • 25 kwietnia 2023 r. 
 • 23 maja 2023 r. 
 • 20 czerwca 2023 r.
 • 26 września 2023 r.

Skład Rady Wydziału Zarządzania:

Dziekan

 1. Jarosław Domański, dr hab. inż.

Prodziekani

 • Eryk Głodziński, dr hab. inż., prof. uczelni - prodziekan ds. ogólnych
 • Anna Kosieradzka, dr hab. inż., prof. uczelni - prodziekan ds. nauki
 • Krystyna Agata Lamparska-Jasińska, dr inż. – prodziekan ds. studiów
 • Grzegorz Kunikowski, dr inż. - prodziekan ds. studenckich

Samodzielni pracownicy nauki - nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

 1. Agnieszka Bitkowska, prof. dr hab. inż.
 2. Ewa Drabik, prof. dr hab. inż.
 3. Lech Gąsiorkiewicz, dr hab. inż., prof. uczelni
 4. Grażyna Gierszewska, prof. dr hab.
 5. Tadeusz Grzeszczyk, dr hab. inż., prof. uczelni
 6. Waldemar Izdebski, dr hab. inż., prof. uczelni
 7. Leszek Jasiński, prof. dr hab.
 8. Marek Kisilowski, doc. dr hab. inż.
 9. Piotr Korneta, dr hab.
 10. Jan Monkiewicz, prof. dr hab.
 11. Mieczysław Morawski, prof. dr hab.
 12. Agata Pierścieniak, dr hab. inż., prof. uczelni
 13. Katarzyna Rostek, dr hab. inż., prof. uczelni
 14. Grzegorz Rządkowski, dr hab., prof. uczelni
 15. Małgorzata Sidor-Rządkowska, dr hab., prof. uczelni
 16. Agnieszka Skala-Gosk, dr hab., prof. uczelni
 17. Katarzyna Szczepańska, prof. dr hab.
 18. Tadeusz Waściński, dr hab. inż., prof. uczelni
 19. Andrzej Wodecki, dr hab., prof. uczelni 
 20. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, dr hab. inż., prof. uczelni 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. Marta Kruk, dr
 2. Justyna Smagowicz, dr inż.
 3. Lidia Sobczak, dr
 4. Michał Wiśniewski, dr inż.

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Iwona Dobrzyńska, mgr inż.
 2. Agata Maciszewska, mgr inż.

Przedstawiciel doktorantów

 1. dr Marek Zawada – przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów WZ

Przedstawiciele studentów

 1. Emilian Bukowski
 2. Patrycja Kaleta
 3. Joanna Kawalec
 4. Gabriela Pytlakowska
 5. Natalia Sobol - przewodnicząca Wydziałowej Rady Studentów WZ
 6. Wiktoria Wachnicka
 7. Aleksandra Witkowska

Sekretarz Rady Wydziału

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:22

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 24.02.2023 13:03