•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

R.a. 2018/2019

Terminarz posiedzeń:

  • 23 października 2018 r.
  • 20 listopada 2018 r.
  • 18 grudnia 2018 r.
  • 22 stycznia 2019 r.
  • 19 lutego 2019 r.
  • 19 marca 2019 r.
  • 16 kwietnia 2019 r.
  • 21 maja 2019 r.
  • 25 czerwca 2019 r.
  • 24 września 2019 r.

Skład Rady Wydziału

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA

PRODZIEKANI

dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. uczelni – Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki

dr inż. Jarosław CHUDZICKI - Prodziekan ds. Studiów

dr inż. Apoloniusz KODURA - Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Agnieszka MACHOWSKA - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych

PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI

prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI

prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER

prof. dr hab. Ewa KARWOWSKA

prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI

prof. dr hab. Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ

prof. dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI

dr hab. inż. Artur BADYDA, prof. uczelni

dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni

dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI, prof. uczelni

dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI, prof. uczelni

dr hab. inż. Paweł POPIELSKI, prof. uczelni

dr hab. inż. Jan WINTER, prof. uczelni

dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. uczelni

dr hab. inż. Bernard ZAWADA, prof. uczelni

dr hab. inż. Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ, prof. uczelni

dr hab. inż. Paweł FALACIŃSKI

dr hab. inż. Maria MARKIEWICZ

dr hab. inż. Adam MUSZYŃSKI

dr hab. inż. Agnieszka PUSZ

dr hab. inż. Joanna STRUŻEWSKA

dr hab. inż. Agnieszka TABERNACKA

dr hab. inż. Ferdinand UILHOORN

dr hab. inż. Ryszard ZWIERZCHOWSKI

POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr inż. Maciej CHORZELSKI

dr inż. Jerzy SOWA

dr inż. Wiktor TREICHEL

PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr inż. Waldemar SANDER

mgr inż. Monika SOŁOWIEJ

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENTÓW

Kamil KRÓLAK

Krzysztof LEBIDA

Helena PAPE

Krystian SAKOWICZ

Ryszard SIKORSKI

Natasza SOBOLEWSKA

Weronika TOŚ

Aleksandra WOJCIECHOWSKA

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

mgr inż. Błażej SMOLIŃSKI

Wytworzył(a): Redaktor BIP

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:21

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 03.04.2019 16:51