•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Geodezji i Kartografii

R.a. 2022/2023

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału

 • 20.10.2022
 • 17.11.2022
 • 15.12.2022
 • 26.01.2023
 • 23.02.2023
 • 30.03.2023
 • 27.04.2023
 • 25.05.2023
 • 22.06.2023
 • 06.07.2023
 • 21.09.2023

Rada Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Dziekan Wydziału

 • dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni

Prodziekani

 • dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni
 • dr inż. Krzysztof Bakuła
 • dr inż. Tomasz Budzyński

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 • prof. dr hab. Aleksander Brzeziński
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
 • prof. dr hab. Alina Maciejewska
 • prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska
 • dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni
 • dr hab. Paweł Bylina, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni  
 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni           
 • dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. uczelni               
 • dr hab. inż. Przemysław Kupidura,  prof. uczelni                                         
 • dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni  
 • dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Ryszard Szpunar, prof. uczelni    
 • dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. arch. Wojciech Bartoszczuk                              
 • dr hab. inż. Tomasz Liwosz
 • dr hab. inż. arch. Anna Majewska
 • dr hab. inż. Paweł Pędzich               

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących prof. i dr hab.

 • dr inż. arch. Małgorzata Denis
 • dr inż. Andrzej Głażewski
 • mgr inż. Iwona Jankowska
 • dr inż. Joanna Jaroszewicz  
 • mgr inż. Kinga Węzka      

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Katarzyna Kalinowska
 • mgr Iwona Kępa     
 • mgr Marta Napiórkowska-Krawczyk

Przedstawiciel doktorantów      

 • mgr inż. Łukasz Kuzak                   

Przedstawiciele studentów Wydziału

 • Przemysław Cieślik
 • Paweł Czernic
 • Daria Dobrogowska
 • Lena Graba
 • Aleksandra Karkocha
 • Magdalena Krawczyk
 • Karolina Leszczyńska
 • Marika Mróz
 • Piotr Polakowski

Sekretarz Rady Wydziału:

 • mgr inż. Katarzyna Szulczewska

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:20

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 15.11.2022 15:10