•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Inżynierii Lądowej

Gmach Inżynierii Lądowej
ul. Lecha Kaczyńskiego 16
00-637 Warszawa

Dziekan

prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 110

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6489
fax: 22 825 8899
e-mail: a.garbacz@il.pw.edu.pl

Biuro Dziekana

mgr Katarzyna Zaręba


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6595
tel. miejski: 22 825 59 37
fax: 22 825 88 99
e-mail: biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5670
tel. miejski: (22) 825 6078
fax: (22) 825 8899
e-mail: a.lewandowska@il.pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 108

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5691
e-mail: w.jackiewicz-rek@il.pw.edu.pl

Prodziekan ds. studiów

dr inż. Zofia Kozyra


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5671
e-mail: z.kozyra@il.pw.edu.pl

Prodziekan ds. rozwoju

dr inż. Paweł Nowak


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 525, pok. 520

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6515, 6485
fax: (22) 825 7415
e-mail: p.nowak@il.pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora

Barbara Symko


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 143

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6469
tel. miejski: 22 234 5161
fax: 22 234 5161
e-mail: b.symko@il.pw.edu.pl

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych

dr inż. Ludomir SzubertGmach Inżynierii Lądowej, pok. 129

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6559
fax: (22) 234 5133
e-mail: l.szubert@il.pw.edu.pl