BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Transportu / Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu

Zespół Naukowo-Dydaktyczny Sterowania Ruchem Drogowym

Kierownik

dr inż. Krzysztof Firląg


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 327

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7585, 7248
e-mail: krzysztof.firlag@pw.edu.pl

Pracownicy

mgr inż. Paweł Chrobot


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7457
e-mail: pawel.chrobot@pw.edu.pl

mgr inż. Mirosław Czerliński


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 327

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7585
e-mail: miroslaw.czerlinski@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Górka


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 325

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7585, 7248
e-mail: anna.gorka@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Krukowicz


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 326

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7585, 7248
e-mail: tomasz.krukowicz@pw.edu.pl