BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Transportu / Zakład Budowy i Eksploatacji Środków Transportu

Zespół Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych

Kierownik

dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7707
e-mail: jaroslaw.korzeb@pw.edu.pl

dr hab. inż. Mirosław Dusza


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 313

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7337
e-mail: miroslaw.dusza@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Gągorowski


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 313

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7337
e-mail: andrzej.gagorowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5932
e-mail: ewa.kardascinal@pw.edu.pl

dr hab. inż. Mariusz Kostrzewski, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 314

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7337
e-mail: mariusz.kostrzewski@pw.edu.pl

dr inż. Seweryn Koziak


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 316

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7706
e-mail: seweryn.koziak@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Mirosław Nader


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7581
e-mail: miroslaw.nader@pw.edu.pl

dr hab. inż. Michał Opala


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 316

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7706
e-mail: michal.opala@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Pryciński


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 315

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7038
e-mail: piotr.prycinski@pw.edu.pl

mgr inż. Róża Wawryszczuk


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 315

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7983
e-mail: roza.wawryszczuk@pw.edu.pl

mgr inż. Andrzej Weyssenhoff


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 309

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5460
e-mail: andrzej.weyssenhoff@pw.edu.pl