BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Transportu

Gmach Nowej Kreślarni
00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

Dziekan

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 108

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7311
e-mail: dziekan.wt@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 106/366

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7491/7582
e-mail: konrad.lewczuk@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5932
e-mail: ewa.kardascinal@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Jarosław Poznański


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 208

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5243
e-mail: jaroslaw.poznanski@pw.edu.pl