BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Mechatroniki

Gmach Mechatroniki
02-525 Warszawa
ul. św. Andrzeja Boboli 8

Dziekan

prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski


Gmach Mechatroniki pok.121

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 w. 8589
fax: 22 849 99 36
e-mail: dziekan.mchtr@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Rozwoju

prof. dr hab. inż. Robert Sitnik


pok. 515

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8283
e-mail: robert.sitnik@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni


pok. 124

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8456
e-mail: prodziekan.studenci.mchtr@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studiów

dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska


pok. 124

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8456
e-mail: prodziekan.studia.mchtr@pw.edu.pl