•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechatroniki

Instytut Automatyki i Robotyki

Gmach Mechatroniki
02-525 Warszawa
ul. św. Andrzeja Boboli 8

Dyrektor

dr hab. inż. Michał Syfert


Gmach Mechatroniki, pok. 254

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 w. 8555
tel. miejski: (22) 849 96 16
e-mail: michal.syfert@pw.edu.pl

Sekretariat dyrektora

mgr Marta Pawłowska


Gmach Mechatroniki pok.253

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 8555
tel. miejski: 22 8849 96 16
fax: 22 849 03 98
e-mail: marta.pawlowska@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. nauki

dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. uczelni


Gmach Mechatroniki, pok. 339

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8597
e-mail: michal.bartys@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. studiów

dr inż. Krzysztof Kukiełka, prof. uczelni


Gmach Mechatroniki, pok. 340

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8592
e-mail: krzysztof.kukielka@pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora

mgr Ilona Trendak


Gmach Mechatroniki, pok. 251

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8573
e-mail: ilona.trendak@pw.edu.pl