•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechatroniki

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

GMACH MECHATRONIKI
02-525 Warszawa, ul. św. Andrzeja Boboli 8

Dyrektor

dr inż. Elżbieta Ślubowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8281
e-mail: elzbieta.slubowska@pw.edu.pl

Sekretariat dyrektora

mgr Joanna Mikusek


Gmach Mechatroniki pok.152

tel. wew.: (22) 234 + wew: w.8281
e-mail: joanna.mikusek@pw.edu.pl

Sekretariat ds. dydaktycznych

mgr Klaudia Sadkowska


Gmach Mechatroniki, pok. 153

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8268
tel. miejski: 22 849 94 47
e-mail: klaudia.sadkowska@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. nauki

prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk


Gmach Mechatroniki, pok. 154

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8417
e-mail: roman.szewczyk@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. dydaktyki

dr hab. inż. Jakub Żmigrodzki


Gmach Mechatroniki, pok. 36

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8176
e-mail: jakub.zmigrodzki@pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora

Małgorzata Kierzkowska-Stanclik


Gmach Mechatroniki, pok. 149

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8448
e-mail: m.stanclik@mchtr.pw.edu.pl