BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Technologiczny / Dział ds. administracyjno-gospodarczych / Kierownik