BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Inżynierii Lądowej

Gmach Inżynierii Lądowej
Aleja Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Dziekan

prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 110

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6489
fax: 22 825 8899
e-mail: dziekan.WIL@pw.edu.pl

Biuro Dziekana

mgr Katarzyna Zaręba


pok. 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6595
tel. miejski: 22 825 5937
tel. kom: 725 22 6037
fax: 22 825 88 99
e-mail: katarzyna.zareba@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki

prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak


pok. 418

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6349
e-mail: artur.zbiciak@pw.edu.pl

Biuro Prodziekana ds. Ogólnych i Nauki

mgr Teresa Banasiak


pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5670, 6595
e-mail: teresa.banasiak@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studiów

dr hab. inż. Michał Sarnowski, prof. uczelni


pok. 109/616

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5741
e-mail: michal.sarnowski@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 108

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5691
e-mail: wioletta.rek@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju

dr hab. inż. Jan Król, prof. uczelni


Gmach Inżynierii Lądowej
pok. 540

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5674
e-mail: jan.krol@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Magdalena Resztak


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 143

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5720
e-mail: magdalena.resztak@pw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych

mgr Magdalena Wawrowska

pełnomocnik ds. zamówień publicznych

Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 144

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5095
e-mail: magdalena.wawrowska@pw.edu.pl