•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nie-nauczycieli

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w wymiarze pełnego etatu w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko robotnika wysoko wykwalifikowanego (elektryk/teletechnik) do Działu Administracyjnego na Wydziale Chemicznym, w wymiarze 0,5 etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko samodzielnego chemika do realizacji zadań na Wydziale Chemicznym w ramach projektu pt.: „All Solid-sTate Reliable BATtery for 2025.” w wymiarze pełnego etatu. Zatrudnienie zaplanowane na okres około 6 miesięcy.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta / specjalisty ds. administracyjnych* w Dziale Obsługi Doktorantów, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko samodzielnego referenta ds. administracyjnych w wymiarze pełnego etatu w Dziale Zamówień Publicznych na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. marketingu, w wymiarze pełnego etatu, do pracy przy projekcie pt.: „Hub innowacji w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT” w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Politechnika Warszawska poszukuje czterech osób na stanowiska lektorów w Studium Języków Obcych, w wymiarach 0,5 etatu.

Lektor języka niemieckiego – 2 osoby

Lektor języka hiszpańskiego – 2 osoby

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. administracyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach działań z zakresu projektu „Uniwersytety Europejskie – ENHANCE-European Universities of Technology Alliance”.

 

Zatrudnienie przewidziane jest do 31 października 2023r.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego specjalisty naukowo-badawczego do projektu: „Ceramika UHTC i kompozyty na jej osnowie otrzymywane metodą spiekania SPS” realizowanego na Wydziale Inżynierii Materiałowej, w wymiarze 0,5 etatu.  Umowa na czas określony tj. 24 miesiące.

Rektor Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydatów na stanowisko:

ZASTĘPCY KWESTORA PW

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko kierownika Sekcji Poczty Wewnętrznej w Dziale Administracyjno Gospodarczym, w wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta / specjalisty ds. administracyjnych* na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.  W wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta ds. administracyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale ds. Studiów.

*Zaszeregowanie i stanowisko kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta / specjalisty ds. ochrony danych osobowych w Dziale Bezpieczeństwa Informacji, w wymiarze pełnego etatu.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:58

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 05.12.2012 13:58