•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nie-nauczycieli

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko młodszego bibliotekarza /bibliotekarza w wymiarze pełnego etatu w Bibliotece Głównej.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. administracyjnych w wymiarze pełnego etatu w Dziale Administracyjno-Finansowym Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki

Politechnika Warszawska – Biuro Karier, w związku z realizacją projektu mającego na celu wsparcie studentów Politechniki Warszawskiej w wejściu na rynek pracy, poszukuje osoby
na stanowisko specjalisty ds. doradztwa zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko robotnika ogólnobudowlanego - murarza w pełnym wymiarze czasu pracy w Administracji Budynków Mieszkalnych.

Politechnika Warszawska poszukuje DWÓCH OSÓB na stanowiska: starszego szatniarza / starszej szatniarki oraz starszej woźnej / starszego woźnego  w Dziale Gospodarczym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w wymiarze 0,5 etatu (praca w weekendy).

Umowa na czas określony do 30.06.2020 r.  

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta technicznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Zaopatrzenia Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta technicznego w Teatrze PW w wymiarze 0,5 etatu.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:58

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 05.12.2012 13:58