BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Rzecznicy

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów i Doktorantów

Rzeczników powołuje się na kadencję 2020-2024

  • dr inż. Daniel Dębski - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych;
  • dr Rafał Godlewski - Wydział Geodezji i Kartografii;
  • dr inż. Sylwia Bęczkowska - Wydział Transportu;
  • dr Marek Porzeżyński - Wydział Administracji i Nauk Społecznych;
  • dr Sebastian Zieliński - Wydział Administracji i Nauk Społecznych.

Decyzja nr 19/2021 Rektora PW z dnia 22.01.2021 r.
Decyzja nr 134/2023 Rektora PW z dnia 29.05.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 22.01.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.01.2021 11:34

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 30.05.2023 10:52