•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Rzecznicy

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów i Doktorantów

Rzeczników powołuje się na kadencję 2020-2024

  • dr inż. Daniel Dębski - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych;
  • dr Rafał Godlewski - Wydział Geodezji i Kartografii;
  • dr inż. Sylwia Bęczkowska - Wydział Transportu;
  • dr inż. Ksawery Szykiedans - Wydział Mechatroniki.

 Decyzja nr 19/2021 Rektora PW z dnia 22.01.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 22.01.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.01.2021 11:34

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.01.2021 11:35