•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Rzecznicy

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Nauczycieli Akademickich

Rzecznicy powołani do dnia 31 grudnia 2024 r.

  • prof. dr. hab. inż. Roman Barlik
  • dr. hab. inż. Andrzej Ratkiewicz;
  • dr inż. Sabina Wilkanowicz;
  • dr Beata Pachuca -Smulska.

Decyzja nr 3/2021 Rektora PW z dnia 8.01.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 08.01.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 11.01.2021 09:55

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 25.03.2021 15:28