BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły

Zespół ds. koordynacji sprawozdawczości w systemie POL-on i POL-on 2 w Politechnice Warszawskiej

Zespół powołany na okres do dnia 31 sierpnia 2024 r.

 • mgr inż. Jakub Dębicki - przewodniczący;
 • mgr Agnieszka Dymicka, Zespół ds. Nauki;
 • mgr Helena Lechnio, Biuro Rektora;
 • mgr Ewa Kowalska, Biuro Spraw Studenckich (odwołana decyzją nr 60/2022 Rektora PW);
 • mgr Agata Kujawa, Biuro Spraw Osobowych;
 • mgr Joanna Małek-Szpak, Dział Ekonomiczny;
 • mgr Zofia Milcarz, zastępca kwestora;
 • mgr Alicja Portacha, Biblioteka Główna;
 • mgr Anna Rogowska, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii;
 • mgr inż. Marta Szajnowska-Ksit, Centrum Współpracy Międzynarodowej;
 • mgr Izabela Skwara, Dział ds. Studiów;
 • mgr Małgorzata Woźniak, Centrum Obsługi Projektów;
 • mgr Iwona Kubacka, Biuro Prorektora, Politechnika Warszawska Filia w Płocku;
 • dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni, przedstawiciel wydziałów Politechniki Warszawskiej;
 • dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. uczelni, przedstawiciel przewodniczących Rad Naukowych Dyscyplin;
 • mgr inż. Anna Stoczkiewicz, przedstawiciel Forum Dziekanatów;
 • mgr Iwona Bąk, kierownik Biura Kanclerza (powołana decyzją nr 60/2022 Rektora PW).

Decyzja nr 2/2021 Rektora PW z dnia 5/01/2021 r.
Decyzja nr 18/2021 Rektora PW z dnia 21 stycznia 2021 r.
Decyzja nr 60/2022 Rektora PW z dnia 1 marca 2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 05.01.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 07.01.2021 14:00

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 21.02.2023 15:02