•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje

Wydziałowe Doktoranckie Komisje Stypendialne

Wydziałowe Doktoranckie Komisje Stypendialne powołuje się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Decyzja nr 258/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

Decyzja nr 126/2021 Rektora PW z dnia 7.06.2021 r.

 

1.     Wydział Architektury

 • prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek - Kierownik Studiów Doktoranckich,
 • dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni,
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

2.      Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

 • dr hab. Ewa Kasprzycka - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

3.     Wydział Chemiczny

 • dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. Joanna Cieśla, prof. uczelni;
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

4.     Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 • dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni;
 • dr hab. Wojciech Mazurczyk, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

5.     Wydział Elektryczny

 • dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Dariusz Baczyński, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Bartosz Sawicki, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

6.     Wydział Fizyki

 • prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Jerzy Antonowicz, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

7.     Wydział Geodezji i Kartografii

 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

8.     Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 • prof. dr hab. Ewa Karwowska - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Paweł Falaciński;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

9.     Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 • prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach;
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

10.  Wydział Inżynierii Lądowej

 • prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Nabi Ibadov, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Michał Sarnowski;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

11.  Wydział Inżynierii Materiałowej

 • prof. dr hab. inż. Halina Garbacz - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska;
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska;
 • dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

12.  Wydział Mechaniczny Technologiczny

 • dr hab. inż. Adam Rogowski - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Sławomir Świłło;
 • dr hab. inż. Marcin Białas;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

13.  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 • prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni;
 • dr hab. Ewa Zadrzyńska – Piętka, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

14.  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Piotr Krawczyk, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Marcin Żugaj, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

15.  Wydział Mechatroniki

 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Piotr Tulik;
 • dr hab. inż. Jacek Salach;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

16.  Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

 • dr hab. inż. Szymon Gontarz, prof. uczelni  - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów;

 

17.  Wydział Transportu

 • dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski;
 • dr hab. inż. Andrzej Czerepicki;
 • mgr Ewa Bieńko;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktoranckiej.

 

18.  Wydział Zarządzania

 • dr hab. inż. Tadeusz Waściński, prof. uczelni - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni;
 • przewodniczących Wydziałowej Rady Doktorantów.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 21.10.2020 17:31

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 04.08.2021 15:19