BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje

Wydziałowe Doktoranckie Komisje Stypendialne

Wydziałowe Doktoranckie Komisje Stypendialne powołuje się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wydział Architektury
 • prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Małgorzata Mirecka;
 • dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.
Wydział Budownictwa,
Mechaniki i Petrochemii
 • dr hab. Ewa Kasprzycka - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.
Wydział Chemiczny
 • dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. Joanna Cieśla, prof. uczelni;
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.
Wydział Elektroniki
i Technik Informacyjnych
 • dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni;
 • dr hab. Wojciech Mazurczyk, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.
Wydział Elektryczny
 • dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Dariusz Baczyński, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Bartosz Sawicki, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.
Wydział Fizyki
 • prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Jerzy Antonowicz, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.
Wydział Geodezji i Kartografii
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.
Wydział Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • prof. dr hab. Ewa Karwowska - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Paweł Falaciński;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.
Wydział Inżynierii Chemicznej
i Procesowej
 • prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach;
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.
Wydział Inżynierii Lądowej
 • prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Nabi Ibadov, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Michał Sarnowski;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.
Wydział Inżynierii Materiałowej
 • prof. dr hab. inż. Halina Garbacz - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska;
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska;
 • dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.
Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • dr hab. inż. Adam Rogowski - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Sławomir Świłło;
 • dr hab. inż. Marcin Białas;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.
Wydział Matematyki
i Nauk Informacyjnych
 • prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni;
 • dr hab. Ewa Zadrzyńska – Piętka, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.
Wydział Mechaniczny
Energetyki i Lotnictwa
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Piotr Krawczyk, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Marcin Żugaj, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.
Wydział Mechatroniki
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Piotr Tulik;
 • dr hab. inż. Jacek Salach;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.
Wydział Samochodów
i Maszyn Roboczych
 • dr hab. inż. Szymon Gontarz, prof. uczelni  - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.
Wydział Transportu
 • dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski;
 • dr hab. inż. Andrzej Czerepicki;
 • mgr Ewa Bieńko;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktoranckiej.
Wydział Zarządzania
 • dr hab. inż. Tadeusz Waściński, prof. uczelni - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni;
 • przewodniczących Wydziałowej Rady Doktorantów.

   

Decyzja nr 258/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.
Decyzja nr 126/2021 Rektora PW z dnia 7.06.2021 r.
Decyzja nr 274/2022 Rektora PW z dnia 12.10.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 21.10.2020 17:31

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 13.10.2022 09:36