•  

BIP PW / Władze / Rady Naukowe Dyscyplin

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej

Kadencja 2020-2024

 1. dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych)
 2. dr hab. inż. Marlena Piekut (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych)
 3. dr Helena Bulińska-Stangrecka (Wydział Administracji i Nauk Społecznych) - uchylony Uchwałą nr 179/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej
 4. dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)
 5. dr inż. Aleksander Buczacki (Wydział Mechaniczny Technologiczny)
 6. prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska (Wydział Zarządzania)
 7. dr hab. inż. Jarosław Domański (Wydział Zarządzania)
 8. dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni (Wydział Zarządzania)
 9. dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. uczelni (Wydział Zarządzania)
 10. dr hab. inż. Liliana Hawrysz (Wydział Zarządzania) - uchylony Uchwałą nr 179/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej
 11. dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni (Wydział Zarządzania)
 12. doc. dr hab. inż. Marek Kisilowski (Wydział Zarządzania)
 13. prof. dr hab. Mieczysław Morawski (Wydział Zarządzania)
 14. dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni (Wydział Zarządzania) - Przewodnicząca
 15. dr hab. Grzegorz Rządkowski, prof. uczelni (Wydział Zarządzania)
 16. dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska (Wydział Zarządzania)
 17. dr hab. Agnieszka Skala, prof. uczelni (Wydział Zarządzania)
 18. prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska (Wydział Zarządzania)
 19. dr inż. Michał Wiśniewski (Wydział Zarządzania)
 20. dr hab. Andrzej Wodecki (Wydział Zarządzania)
 21. dr hab inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni (Wydział Zarządzania)
 22. mgr Justyna Kacprzak (doktorantka)
 23. dr hab. Magdalena Majchrzak, prof. uczelni (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych)
 24. dr inż. Bartłomiej Gładysz (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Uchwała nr 23/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 września 2020 r.
Uchwała nr 44/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 14 października 2020 r.
Uchwała nr 146/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 października 2021 r.
Uchwała nr 179/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 lutego 2022 r.
Uchwała nr 229/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 czerwca 2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 02.10.2020 14:49

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 29.06.2022 14:44