BIP PW / Programy studiów / Uchwały Senatu PW dotyczące programów studiów od dnia 1 października 2019 r.

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Kierunek: Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych pierwszy stopień profil ogólnoakademicki:

Kierunek: Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych drugi stopień profil ogólnoakademicki:

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn pierwszy stopień profil ogólnoakademicki:

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn drugi stopień profil ogólnoakademicki:

Kierunek: Papiernictwo i Poligrafia pierwszy stopień profil ogólnoakademicki:

Kierunek: Papiernictwo i Poligrafia drugi stopień profil ogólnoakademicki:

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  pierwszy stopień profil ogólnoakademicki:

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji drugi stopień profil ogólnoakademicki:

Wytworzył(a): Dział ds. Studiów

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 02.10.2019 10:20

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 06.09.2023 15:53