•  

BIP PW / Programy studiów w PW

Uchwały Senatu PW dotyczące programów studiów

Uchwały Senatu PW w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej do dyscyplin nauki i dziedzin naukowych

Uchwała nr 346/XLIX/2019 z dnia 22/05/2019 w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej do dyscyplin naukowych

Uchwała nr 371/XLIX/2019 z dnia 26/06/2019 zmieniająca uchwałę nr 346/XLIX/2019 Senatu PW w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej do dyscyplin naukowych

Uchwała nr 372/XLIX/2019 z dnia 26/06/2019 w sprawie przyporządkowania kierunku studiów prowadzonego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych do dyscyplin naukowych

Uchwała nr 384/XLIX/2019 z dnia 18/09/2019 zmieniająca uchwałę nr 346/XLIX/2019 Senatu PW w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej do dyscyplin naukowych 

Uchwały Senatu PW w sprawie uchwalenia efektów uczenia się dla programów studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej

Uchwała nr 300/XLIX/2019 z dnia 20/02/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów Matematyka i Analiza Danych i uchwalenia dla niego efektów uczenia się

Uchwała nr 315/XLIX/2019 z dnia 20/03/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 446/XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie uchwalenia efektów kształcenia dla programów kształcenia prowadzonych na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Płocku

Uchwała nr 318/XLIX/2019 z dnia 20/03/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów Biogospodarka i uchwalenia dla niego efektów uczenia się

Uchwała nr 319/XLIX/2019 z dnia 20/03/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Elektrycznym studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów Elektromobilność i uchwalenia dla niego efektów uczenia się

Uchwała nr 320/XLIX/2019 z dnia 20/03/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wydziale Transportu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego i uchwalenia dla niego efektów uczenia

Uchwała nr 385/XLIX/2019 z dnia 18/09/2019 w sprawie dostosowania programów studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie efektów uczenia się

Uchwały Senatu PW w sprawie uchwalenia programów studiów

Uchwała nr 389/XLIX/2019 z dnia 18/09/2019 w sprawie dostosowania programów studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Administrator Systemu BIP

w dniu: 26.08.2019 12:36

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 25.06.2020 09:35