•  

BIP PW / Programy studiów / Uchwały Senatu PW dotyczące programów studiów od dnia 1 października 2019 r.

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

Kierunek: Budownictwo, pierwszy stopień, profil ogólnoakademicki

Kierunek: Budownictwo, drugi stopień, profil ogólnoakademicki

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, pierwszy stopień, profil ogólnoakademicki

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, drugi stopień, profil ogólnoakademicki

Kierunek: Inżynieria Środowiska, pierwszy stopień, profil ogólnoakademicki

Kierunek: Technologia Chemiczna, pierwszy stopień, profil ogólnoakademicki

Kierunek: Technologia Chemiczna, drugi stopień, profil ogólnoakademicki

Wytworzył(a): Redaktor BIP

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 02.10.2019 10:24

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 10.11.2021 13:24