•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Komisja powołana na rok akademicki 2022/2023

  • dr inż. Piotr Bartkiewicz, prof. uczelni - przewodniczący;
  • dr inż. Sławomir Łapiński - pracownik;
  • mgr Aneta Libera - pracownik;
  • mgr inż. Przemysław Rumianek - pracownik;
  • Dominika Danielczyk - studentka;
  • Patryk Kornacki - student;
  • Aleksandra Padykuła - studentka;
  • Paweł Sasin - student;
  • Ewa Ziętek - studentka;
  • inż. Krystian Papierowski - student.

Decyzja nr 255/2022 Rektora PW z dnia 12 października 2022 r.
Decyzja nr 69/2023 Rektora PW z dnia 14 marca 2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 25.10.2016 14:22

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 14.03.2023 12:47