•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Komisja powołana na rok akademicki 2021/2022

  • dr inż. Piotr Bartkiewicz, prof. uczelni - przewodniczący;
  • dr inż. Sławomir Łapiński - pracownik;
  • mgr Renata Jaczewska – pracownik (odwołana Decyzją nr 118/2022 Rektora PW);
  • mgr Izabela Bożek - pracownik (powołana Decyzją nr 118/2022 Rektora PW);
  • mgr inż. Przemysław Rumianek - pracownik;
  • Dominika Danielczyk - studentka;
  • Marianna Golińska - studentka;
  • Aleksandra Padykuła - studentka;
  • Michał Rodowski - student;
  • Ewa Ziętek - studentka.

Decyzja nr 271/2021 Rektora PW z dnia 18.10.2021 r.
Decyzja nr 118/2022 Rektora PW z dnia 5.05.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 25.10.2016 14:22

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 05.05.2022 11:57