•  

BIP PW / Władze

Pełnomocnicy Rektora

Kadencja 2020 - 2024

 • dr inż. Krzysztof Kukiełka - Pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem (decyzja nr 14/2020);
 • mgr inż. Krzysztof Wieczorek - Pełnomocnik Rektora ds. inżynierii finansowania projektów;
 • dr inż. Robert Głębocki, prof. uczelni - Pełnomocnik Rektora do kierowania działalnością koncesjonowaną (decyzja nr 196/2020);
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa - Pełnomocnik Rektora do kierowania działalnością koncesjonowaną (decyzja nr 196/2020);
 • prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz - Pełnomocnik Rektora do kierowania działalnością koncesjonowaną (decyzja nr 196/2020);
 • dr inż. Wojciech Pawłowski - Pełnomocnik Rektora do kierowania działalnością koncesjonowaną (decyzja nr 196/2020);
 • mgr inż. Mirosław Rafalski - Pełnomocnik Rektora do kierowania działalnością koncesjonowaną (decyzja nr 196/2020);
 • dr hab. inż. Zbigniew Pakieła - prof. uczelni - Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia i akredytacji (decyzja nr 220/2020).

Pełnomocnicy ds. ochrony danych osobowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020 -2024 

 • dr. inż. Krzysztof Urbaniak -Wydział Administracji i Nauk Społecznych;
 • mgr Magdalena Resztak - Wydział Architektury;
 • mgr Aleksandra Witkowska - Wydział Chemiczny;
 • mgr. inż. Paweł Narożniak - Wydział Elektryczny;
 • dr. inż. Waldemar Bajdecki - Wydział Fizyki;
 • dr. hab. inż. Paweł Bylina, prof. uczelni - Wydział Geodezji i Kartografii;
 • dr. hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • lic. Agnieszka Fronc - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr. inż. Kamil Załęgowski - Wydział Inżynierii Lądowej;
 • dr. hab. inż. Marek Krasnowski - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • mgr. inż. Michał Haraburda - Wydział Inżynierii Produkcji;
 • Katarzyna Kmita - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych;
 • dr. inż. Andrzej Grzebielec - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • mgr inż. Aleksandra Rędzia - Wydział Mechatroniki;
 • mgr Jolanta Janiszewska - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych;
 • mgr. Dariusz Hejduk - Wydział Transportu;
 • mgr. inż. Sylwester Pięta - Wydział Zarządzania;
 • mgr Beata Pawelczyk - Studium Języków Obcych;
 • Piotr Zając - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
 • mgr Agata Alef-Bolkowiak - Centrum Zarządzania Innowacjami Transferem Technologii;
 • mgr Katarzyna Więckowska - Administracja Centralna;
 • lic. Bartosz Kujawa - Administracja Centralna;
 • Marek Marchut - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Decyzja nr 321/2020 Rektora PW z dnia 26.11.2020 r.

Kadencja 2016-2020

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek - Pełnomocnik Rektora ds. technologii satelitarnych i kosmicznych (powołany na kadencję 2016-2020; decyzja nr 257/2016);
 • mgr inż. Andrzej Bryła - Pełnomocnik Rektora ds. Programu Wieloletniego "Politechnika Warszawska 2017-2026" (powołany na okres do dnia 31.12.2018; decyzja nr 27/2017; powołany na okres do dnia 31.08.2020, decyzja nr 6/2019);
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka - Pełnomocnik Rektora ds. Platformy InterBioMed PW (powołany na kadencję 2016-2020; decyzja nr 246/2016);
 • dr inż. Krzysztof Kukiełka - Pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem (decyzja nr 14/2020);
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik - Pełnomocnik Rektora ds. Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego (powołany na kadencję 2016-2020, decyzja nr 216/2016);
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski - Pełnomocnik Rektora ds. wdrażania Procesu Bolońskiego i studiów doktoranckich (powołany na kadencję 2016-2020, decyzja nr 213/2016);
 • dr inż. Kinga Kurowska - Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju innowacyjnych form kształcenia (powołana do dnia 31.08.2020 r., decyzja nr 102/2016, decyzja nr 145/2016);
 • dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW - Pełnomocnik Rektora wspomagającego Prorektora ds. Filii w Płocku (powołany na kadencję 2016-2020, decyzja nr 94/2016);
 • dr inż. Zdzisław Mączeński - Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji na Studia (powołany do dnia 31.08.2020 r., decyzja nr 176/2016);
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Nader - Pełnomocnik Rektora ds. dziedzictwa PW (powołany na kadencję 2016-2020; decyzja nr 244/2016);
 • dr hab. inż. Zbigniew Pakieła, prof. PW - Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia i akredytacji (powołany na kadencję 2016-2020, decyzja nr 214/2016);
 • prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski - Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego (powołany do dnia 31.08.2020 r., decyzja nr 183/2016);
 • mgr inż. Andrzej Radzio - Pełnomocnik Rektora ds. działań w zakresie nowej infrastruktury PW (powołany na okres do dnia 31.12.2018, decyzja nr 30/2018/; powołany na okres do dnia 31.08.2020 r., decyzja nr 2/2019);
 • dr inż. Lena Ruzik - Pełnomocnik Rektora ds. Projektu PW Junior (powołania do dnia 31.08.2020 r., decyzja nr 184/2016);
 • doc. dr inż. Mirosława Słomińskiego - Pełnomocnik Rektora ds. partnerstwa gospodarczego (powołany na kadencję 2016-2020; decyzja nr 258/2016);
 • prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański - Pełnomocnik Rektora ds. Strategicznych Projektów Badawczych (powołany na kadencję 2016-2020; decyzja nr 227/2016);
 • mgr inż. Krzysztof Wieczorek - Pełnomocnik Rektora ds. inżynierii finansowania projektów;
 • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek - Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze szkołami (powołany na kadencję; decyzja nr 240/2016);
 • mgr Mariusz Wielec - Pełnomocnik Rektora ds. projektów kluczowych (powołany do dnia 31 sierpnia 2020 r., decyzją nr 15/2017);
 • mgr inż. Krzysztof Wilczyński - Pełnomocnik Rektora ds. Domów Studenckich (powołany do dnia 31.08.2020 r., decyzja nr 177/2016);
 • prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska - Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia (powołany na kadencję 2016-2020, decyzja nr 215/2016);
 • Piotr Jankowski - Pełnomocnik Rektora ds. kontaktu z CERT NASK (powołany do dnia 31 sierpnia 2020 r., decyzja nr 101/2020).

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 06.02.2013

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 08.02.2008 14:23

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 27.11.2020 14:29