•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Rady

Rada Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych PW

Rada powołana na kadencję 2020 - 2024

  • prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej – przewodniczący;
  • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, dziekan Wydziału Chemicznego;
  • prof. dr hab. inż. Marek Henczka, dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
  • dr hab. inż. Joanna Zdunek, przedstawiciel Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej;
  • dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska, prof. uczelni, przedstawiciel Rady Wydziału Chemicznego;
  • dr hab. inż. Łukasz Makowski, prof. uczelni, przedstawiciel Rady Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Decyzja nr 88/2021 Rektora PW z dnia 23.04.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 23.04.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 23.04.2021 17:32

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 23.04.2021 17:32