•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Decyzja nr 255/2021 Rektora PW z dnia 15.10.2021 r.
Decyzja nr 333/2021 Rektora PW z dnia 8.12.2021 r.

Decyzja nr 66/2022 Rektora PW z dnia 10.03.2022 r.

  • dr inż. Zbigniew Gajo - przewodniczący - odwołany decyzją nr 66/2022 Rektora PW;
  • dr inż. Krzysztof Madziar - przewodniczacy - powałany decyzją nr 66/2022 Rektora PW;
  • mgr inż. Aneta Libera - wiceprzewodniczący;
  • Jelizawieta Micewicz - studentka;
  • Wojciech Pęsko - student;
  • Paulina Podpora - studentka;
  • Julia Szymla - studentka;
  • Marcin Władziński - student.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 16.10.2019 14:33

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.03.2022 15:52