•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Decyzja nr 253/2021 Rektora PW z dnia 15.10.2021 r.

  • dr inż. Cezary Wiśniewski - przewodniczący;
  • Mariusz Amroziak - student;
  • Natalia Gasik-Kowalska - studentka (odwołana Decyzją nr 26/2022 Rektora PW);
  • Patrycja Mossakowska - studentka (odwołana Decyzją nr 26/2022 Rektora PW);
  • Kinga Górecka - studentka (powołana Decyzją nr 26/2022 Rektora PW);
  • Paulina Wieszczyńska - studentka (powołana Decyzją nr 26/2022 Rektora PW).

Decyzja nr 26/2022 Rektora PW z dnia 3.02.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.10.2019 09:23

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 07.02.2022 08:46