•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Komisje Filii w Płocku

Komisja ds. bhp i warunków pracy w PW Filii w Płocku na kadencję 2020-2024

  • mgr inż. Krzysztof Obst  - przewodniczący komisji, pełnomocnik prorektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki;
  • mgr inż. Robert Kołodziejski – wiceprzewodniczący komisji, społeczny inspektor pracy, przedstawiciel Rady Oddziałowej ZNP;
  • inż. Bogdan Koziński –   specjalista ds. zarządzania jakością i środowiskiem;
  • mgr Jacek Gorzelewski – starszy Inspektor bhp;
  • dr inż. Dariusz Lodwik – przedstawiciel Koła NSZZ „Solidarność”;
  • Maciej Dalewski – starszy technik;
  • Krzysztof Kiciński – robotnik wysoko wykwalifikowany z powierzeniem obowiązków pracownika ds. p. poż.

Decyzja nr 26/2020 Prorektora PW Filii w Płocku z dnia 9.10.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 09.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 27.04.2015 10:39

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 09.10.2020 10:38