•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020 / Rady Naukowe Dyscyplin

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej

Kadencja do dnia 30 września 2020 r.

 • dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni - Wydział Zarządzania - Przewodnicząca;
 • dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni - Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych;
 • dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni - Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych;
 • dr Helena Bulińska-Stangrecka - Wydział Administracji i Nauk Społecznych;
 • dr hab. inż. Eryk Głodziński - Wydział Inżynierii Produkcji;
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska - Wydział Zarządzania;
 • dr hab. inż. Jarosław Domański - Wydział Zarządzania;
 • dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. uczelni - Wydział Zarządzania;
 • dr hab. inż. Liliana Hawrysz - Wydział Zarządzania;
 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni - Wydział Zarządzania;
 • mgr Justyna Kacprzak - Wydział Zarządzania;
 • dr hab. Mieczysław Morawski, prof. uczelni - Wydział Zarządzania;
 • dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni - Wydział Zarządzania;
 • dr hab. Grzegorz Rządkowski, prof. uczelni - Wydział Zarządzania;
 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska - Wydział Zarządzania;
 • dr hab. Agnieszka Skała - Wydział Zarządzania;
 • dr inż. Justyna Smagowicz - Wydział Zarządzania;
 • dr inż. Michał Wiśniewski - Wydział Zarządzania;
 • dr hab. Andrzej Wodecki - Wydział Zarządzania;
 • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni - Wydział Zarządzania;

Uchwała nr 406/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 9 października 2019 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 18.10.2019 10:57

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 13.11.2020 09:30