•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020 / Rady Naukowe Dyscyplin

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej

Kadencja do dnia 30 września 2020 r.

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - Przewodniczący;
 • dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Paweł Falaciński - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • prof. dr hab. Ewa Karwowska - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Lech Łobocki, prof. uczelni - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Agnieszka Malesińska - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Maria Markiewicz - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr inż. Magdalena Reizer - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr inż. Jerzy Sowa - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Joanna Strużewska-Krajewska - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka, prof. uczelni - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Jan Winter, prof. uczelni - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. uczelni - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr inż. Sławomir Bielecki - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. uczelni - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. uczelni - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr hab. inż. Marian Gieras, prof. uczelni - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr inż. Andrzej Grzebielec - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr hab. inż. Piotr Krawczyk - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr hab. inż. Rafał Laskowski - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr hab. inż. Piotr Łapka, prof. uczelni - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. uczelni - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr hab. inż. Mirosław Seredyński - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • mgr inż. Michał Stępień - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr inż. Łukasz Szabłowski - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • prof. dr hab. inż. Konrad Świrski - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.

Uchwała nr 402/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 9 października 2019 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 16.10.2019 14:20

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 09.01.2020 08:57