•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020 / Rady Naukowe Dyscyplin

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej

Kadencja do dnia 30 września 2020 r.

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera - Wydział Inżynierii Materiałowej - Przewodniczący; 
 • dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • mgr inż. Kamil Dydek - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr hab. inż. Jarosław Ferenc - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr hab. inż. Halina Garbacz, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr inż. Jakub Jarosiewicz - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr inż. Marek Kostecki - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr hab. inż. Zbigniew Pakieła, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr inż. Tomasz Płociński - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr hab. inż. Jerzy Sobiecki, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr hab. inż. Michał Tacikowski, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Materiałowej.

Uchwała nr 400/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 9 października 2019 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 16.10.2019 11:07

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 09.01.2020 08:55