•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020 / Rady Naukowe Dyscyplin

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Chemiczna Politechniki Warszawskiej

Kadencja do dnia 30 września 2020 r.

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Przewodniczący; 
 • dr hab. Zofia Kowalewska, prof. uczelni - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
 • dr inż. Grzegorz Makomaski - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
 • dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
 • dr hab. inż. Jacek Michalski - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
 • prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
 • dr hab. inż. Marek Gliński, prof. uczelni - Wydział Chemiczny;
 • dr inż. Tomasz Gołofit - Wydział Chemiczny;
 • dr hab. inż. Paweł Horeglad - Wydział Chemiczny;
 • dr hab. inż. Sławomir Jodzis - Wydział Chemiczny;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk - Wydział Chemiczny;
 • dr hab. inż. Paweł Maksimowski, prof. uczelni - Wydział Chemiczny;
 • dr inż. Michał Młotek - Wydział Chemiczny;
 • prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski - Wydział Chemiczny;
 • dr hab. inż. Andrzej Plichta, prof. uczelni - Wydział Chemiczny;
 • dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni - Wydział Chemiczny;
 • dr hab. inż. Paulina Wiecińska, prof. uczelni - Wydział Chemiczny;
 • dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska, prof. uczelni - Wydział Chemiczny;
 • dr hab. inż. Robert Cherbański - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr hab. inż. Tomasz Ciach, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr inż. Katarzyna Dąbkowska - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr hab. inż. Jakub Gac - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • prof. dr hab. inż. Marek Henczka - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr hab. inż. Magdalena Jasińska - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr hab. inż. Andrzej Krasiński - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr hab. Jan Krzysztoforski - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr hab. inż. Łukasz Makowski - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr inż. Wojciech Orciuch - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr hab. inż. Maciej Pilarek - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr hab. inż. Wioletta Podgórska, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr hab. inż. Rafał Przekop - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr hab. inż. Antoni Rożeń - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr hab. inż. Paweł Sobieszuk - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr hab. inż. Maciej Szwast - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • mgr Norbert Wiat - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej - odwołany uchwałą nr 492/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 20.05.2020 r.;
 • mgr Karol Ulatowski - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej - powołany uchwałą nr 492/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 20.05.2020 r..

Uchwała nr 398/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 9.10.2019 r.

Uchwała nr 492/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 20.05.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 15.10.2019 15:34

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 25.05.2020 11:23