•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020 / Rady Naukowe Dyscyplin

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna Politechniki Warszawskiej

Kadencja do dnia 30 września 2020 r.

 • dr hab. inż. Gerard Cybulski, prof. uczelni - Wydział Mechatroniki - Przewodniczący; 
 • dr hab. inż. Piotr Bogorodzki, prof. uczelni - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych;
 • dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych;
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz - Wydział Elektryczny;
 • dr hab. inż. Marcin Białas - Wydział Inżynierii Produkcji;
 • dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Produkcji;
 • dr inż. Yanfei Lu - Wydział Inżynierii Produkcji;
 • dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Produkcji;
 • dr hab. Nataliya Kizilova, prof. uczelni - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • prof. dr hab. inż. Natalia Golnik - Wydział Mechatroniki;
 • dr hab. inż. Monika Kwacz, prof. uczelni - Wydział Mechatroniki;
 • dr inż. Piotr Tulik - Wydział Mechatroniki;
 • mgr inż. Aleksandra Wilczewska - Wydział Mechatroniki.

Uchwała nr 397/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 9 października 2019 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 15.10.2019 15:28

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 09.01.2020 08:52